top of page

Nanjing Youth Symphonic Band

Nanjing Youth Symphonic Band  was established in 2016, jointly organized by Nanjing Cultural and Tourism Bureau and Nanjing Education Bureau. Members of the symphonic band, whose students come from more than 40 primary and secondary schools in Nanjing. In 2021, it won the first prize of the seventh middle and primary school art exhibition in Jiangsu Province, China.

Portrait in Uniform_edited.jpg
Ju, Yun
Portrait in Uniform_edited.jpg

Programme

Peregin: A Traveler's Tale by Douglas Akey

Choreography by Robert Sheldon

 

Musicians

Bao, Chenyao

Cai, Yuanchen

Cao, Kai

Chao, Zanya

Chen, Hefu

Chen, Xiaowan

Chen, Zexian

Chen, Zhengyu

Dong, Zhien

Fang, Kewei

Fu, Ziyu

Guo, Junxian

Guo, Yunchong

Han, Yuzhe

He, Jinning

He, Zhongran

Hou, Qingchen

Hu, Shupeng

Ke, Bohan

Li, Binghan

Li, Haoyang

Li, Yingxuan

Liu, Daokai

Liu, Zhenyang

Lu, Zimeng

Lyu, Jingxuan

Ma, Jiyuan

Ma, Yican

Meng, Zihao

Niu, Runsong

Su, Linghao

Sun, Qitong

Tan, Tianle

Tao, Muxuan

Tong, Weixi

Wang, Huchen

Wang, Xinyu

Wang, Yaning

Wang, Yiteng

Wu, Tongyu

Xie, Wangyue

Xie, Yuhe

Xing, Zixuan

Xu, Yaoyu

Yan, Zixuan

Yang, Kailin

Yao, Younan

Ye, Chenyi

Yuan, Muchen

Ze, Yiqing

Zha, Erran

Zhang, Bowen

Zhang, Lizitao

Zhang, Mingxi

Zhang, Yixin

Zhang, Zihao

Zhang, Zixin

Zhao, Jinghao

Zhao, Zining

Zheng, Yihui

Zhou, Jishu

Zhou, Linjun

Zhou, Muci

Zhou, Zixiang

Zhu, Huiwen

Zong, Jingnan

Division

B2B

Competition Time

24 July 2024 (Wednesday)

18:05

YST Conservatory of Music Concert Hall

Outreach Performance Time

26 July 2024 (Friday)

18:00

Our Tampines Hub

Note: Above information is correct at time of publication and may be subjected to change without prior notice.

bottom of page